Tjenester

 • Komplett løsning fra idee til ferdig produkt
 • Design
 • 3D Modellering
 • Arbeidstegninger
 • 2D til 3D konvertering
 • Dokumentasjon inkluderende 3D visualisering og animasjon
 • 3D Print, Rapid Prototyping
 • Patent tegninger
 • Prototyper
 • Design Automatisering

 

 • Komplett løsning fra idé til ferdig produkt

VIZ ehf. offers complete solutions from an idea to product.

 • Design

Idé fra kunden utvikles og formes I henhold til kundens ønsker til en 3D modell og arbeidstegninger.

 • 3D modellering

Modellering fra kundends skisser, 2D tegninger eller idéer.

 • Arbeidstegninger

Arbeidstegninger fra prosjekt som inkluderer sammenstillinger, undersammenstillinger med alt av toleranser og spesifikasjoner etc.

 • Presentation Material

  • 3D visualisering (Renderings)
  • Animasjoner

Utifra kundens ønsker lages dokumentasjon som passer deres behov. Dokumentasjon kan lages som fotorealistiske bilder og animasjoner eller som en hel pakke med printeklare brosjyrer og lignende.

 • 3D Print, Rapid Prototyping

Rådgivning om materiale og teknologi som passer prosjektets krav for 3D printing/Rapid Prototyping.

3D printer spesifikasjoner:

  • Oppløsning: 0,125mm
  • Bygge toleranse: +- 0,2mm
  • Bygge areal: 275x230x210
  • Standard Materiale: PLA (Poly(lactic acid) eller polylactide er et termoplastisk materiale) og ABS.

 

 • Patent Tegninger

Bistå kunder som søker for patent.

 • Prototyper

Bygging av mindre prototyper, enten sammenstillinger eller enkelt produkter.

 • Design Automatisering